Gastæt kornopbevaring

De mange gastætte ASSENTOFT siloer i det danske landskab taler deres tydelige sprog: Med et gastæt siloanlæg til dit foderkorn opnår du mange fordele og vi ser det som vores vigtigste opgave, at leve op til kundernes tillid: Fortsat at være en kvalificeret medspiller til den moderne landmand.

Ved at udvikle gastætte kornopbevaringssystemer er vi med til at sikre god økonomi for vores kunder gennem foderkorn af høj kvalitet – til glæde for dyr og mennesker. 

Vores salgskonsulenter besøger dig gerne for et uforpligtende tilbud på en gastæt silo, et transportanlæg eller hvilket andet behov, du måtte have indenfor vores produktprogram. 

Kompetente montører opstiller, indkører og servicerer anlæggene.

gastæt kornsilo
John Serup

Ring til salg og leder af landbrugsafdelingen 

John Serup -tlf. 8795 1562
js@assentoftsilo.dk

– og få et uforpligtende besøg og tilbud!

gastæt kornsiloAS - 0435

Hvorfor vælge en assentoft gastæt silo?

Ved oplagring og håndtering af foderkorn og andre fodermidler indenfor den animalske produktion er foderpriserne naturligvis i fokus. Ved valg af gastæt silo til kornopbevaring spares omkostningerne til tørring, og produktionen er fremtidssikret mod svingende/højere energipriser til tørring.

Vælger du vores silo får du kvalitet for pengene – pladerne og de øvrige dele (f.eks. bolte, stiger og beslag) er fremstillet i ekstra kraftig, varmgalvaniseret stål, der ikke kræver nogen form for vedligeholdelse. Siloen monteres på stedet af erfarne montører

  • taget har en 30°hældning, der giver optimal udnyttelse af siloen
  • Siloen er dimensioneret efter gældende Eurocodes og vi er naturligvis certificeret iht. gældende DS/EN 1090
  • nemt system med minimal brug af arbejdskraft, både i hverdagen og i høsttiden. I dagligdagen lettes arbejdet, da udtømning kan styres over foderanlæggets computer og foregå 100% automatisk
  • der er ingen risiko for skadedyr i en gastæt silo, da de jo ikke kan leve i et ilttomt rum
  • gastæt opbevaring er miljøvenlig opbevaring – et minimum af både energiforbrug og udledning af fosfor og kvælstof. Flere detaljer kan ses i rapporten om Klimaeffekt ved gastæt opbevaring af korn, lavet af SEGES i 2019
  • Den gastætte proces medfører fermentering af kornet, hvilket giver dyrene stor ædelyst – og letter optagelsen af kornets næringsstoffer. Foulum forskning fra 2010 viser, at grise udnytter fosfor og protein bedre ved fodring med gastæt opbevaret korn

Hvis du ønsker det, kan vi stadig levere i den velkendte, grønne farve. Det er de normale siloplader, der males med en stærk industriel lak. Det er også muligt at levere siloen i en valgfri RAL farve

Fordele du opnår ved gastæt kornopbevaring

Assentoft Silo sælger siloer til kornopbevaring for alle husdyrproducenter. Vores siloer sikrer en god foderstruktur og bedre næringsværdi.

Det gastætte princip

Når kornet lagres i en gastæt (lufttæt) silo, omdannes ilten i siloen til kultveilte (CO2) og alkohol – kornet slår i princippet sig selv ihjel. Kornet mister spireevnen, og der er ingen  risiko for skadedyr, der jo ikke kan leve uden ilt. Processen har en konserverende og fermenterende virkning på kornet. Fermenteringen øger tilgængeligheden for næringsstofferne hos dyrene, og dermed optages en større andel af foderværdien af kornet, sammenlignet med nedtørret korn.

vandsøjlemåler

CO2 udstyr og vandsøjlemåler

Leveres som standard til kornsiloer. Vi anbefaler tilsætning af ½ kg CO2 pr. m3 siloindhold. Vandsøjlemåleren gør det muligt at overvåge trykket i siloen.

fejesnegl

Fejesneglsystem

Siloerne leveres med flad bund og vort fejesneglsystem samt manuel opriver, der sikrer sluttømning af siloen. Inden fyldning af siloen monteres beskyttelsesrør omkring fejesneglen. Når siloen skal sluttømmes, trækkes beskyttelsesrøret af ved hjælp af en traktor – og fejesneglen kan begynde sluttømning!
Alt efter silodiameter leveres 2 typer fejesneglsgear – motor fra 2,2 kW til 11 kW.
Fra centrum tømmes siloen med tømmesnegl i størrelserne 127 mm eller 152 mm.

fundament

Fundament

Fundamenter – med eller uden beluftningsdele – til de gastætte siloer støbes i en særlig støbeform. Du har mulighed for selv at støbe fundamentet efter vore tegninger og med vore støbeforme. Vi kan også stå for fundamentstøbningen – og garantere en flot finish!

gastæt opluk

Gastæt opluk

Gastæt opluk – åbner og lukker automatisk ved tømning via signal fra Assentoft styring eller styring fra kundes egen el-styring.

Gastæt opluk kan leveres i flere modeller.

Tryk-/vacuumventil

Rustfri tryk-/vakuumventil, monteret på silotag, sikrer at siloen holder det rigtige tryk.

Assentoft Silo

El-værksted

Vi har eget el-værksted med effektiv produktion af standardstyretavler til tømning af gastæt silo og andre funktioner omkring det gastætte siloanlæg.

Vi fremstiller også specialtavler, tilpasset den aktuelle opgave. Vores el-værksted har løst mange større opgaver indenfor styringer til industrien, fx til styring af cementtransport og korntørring på store østeuropæiske foderstoffer og bryggerier.