Biogastanke

Stålreaktortanke for biogas er et kerneområde for Assentoft Silo. Siden starten af 90’erne har vi løbende optimeret processen omkring udformning, produktion og montage. Samtidig har vi gjort os en lang række erfaringer, hvilket sikrer at dit kommende projekt leveres i den højeste gennemtestede kvalitet med sikkerhed for lang levetid.

biogastank
Anders Damgaard

Ring til adm. direktør

Anders Damgaard – tlf. 8795 1571
adn@assentoftsilo.dk

– og få et uforpligtende besøg og tilbud!

Boltede tanke i stål sparer på energien

Fleksibel løsning, der reducerer de løbende omkostninger til energiforbrug grundet et optimalt højde-/breddeforhold, der sikrer en effektiv omrøring. Assentoft arbejder i sort primet stål, galvaniseret, glasemaljeret overflade samt rustfrit. Materialevalg og kombination af materialer fastlægges ud fra dine kravspecifikationer.

Tanke for topomrøring sikrer stabil drift

Topomrøring af reaktortanke er en velegnet og anerkendt løsning, særligt for store tanke med 4 -10.000 m3 kapacitet. Vi har den fornødne know-how til at producere en meget stabil tagtop med plant underlag for omrøring, hvilket er vigtigt for at opnå stabil drift. Ofte forestår vi montage af omrøreren, indkøbt i separat leverance.

biogas

Tanke for GasMix omrøring forøger produktionen

Systemet anvender pumper for omrøring, hvorved biomassen blandes med gas og spules ind i tanken flere steder op ad svøbet. Denne omrøringsform giver en høj gasproduktion og mindsker risiko for flydelag. Du kan få leveret tank med aftalte antal stutse for efterfølgende montage af pumper og rør eller du kan give os ansvaret for totalleverancen, inkl. isolering af rør – du vælger selv, hvor nemt det skal være for dig.

Egen produktion af komponenter øger leveringssikkerheden

Når vi gør det selv, er vi i sagens natur også garanter for at det virker. Egenproduktion inkluderer også leveringssikkerhed og høj ensartet kvalitet fra vores EN 1090 certificerede værksted. Øvrige komponenter kommer fra faste, danske underleverandører og alle komponenter samles på lageret i Assentoft, som er ansvarlig for at montageholdet på byggepladsen modtager de rigtige komponenter til rette tid.

Assentoft - 1557
nordfyn assentoft

Med på byggepladsen i et forpligtende samarbejde

Du skal forvente, at vi følger dit projekt tæt og gerne deltager i projekteringsfasen, så tanken udformes nøjagtig efter dine krav og ønsker. Projektlederen overvåger den løbende produktion fra indkøb til færdige komponenter og supervisorfunktionen samt dygtige montører kvalitetssikrer planlægnings- og sikkerhedsarbejdet ved større og mindre byggerier i både offentligt- og privat regi.

Store tankplader, TS, styrker kvaliteten

Vi udvikler konstant på produktions- og byggeprocessen, helt frem til aflevering og drift.  Erfaringerne fra byggepladsen kommer retur til designerne og implementeres i nye projekter. Et eksempel er det nye tankbyggesystem TS. Her har vi investeret mange ressourcer i at udvikle 1,5 x 4 meter store pladesegmenter, hvilket har optimeret produktions- og montageprocessen og samtidig øget kvaliteten betragteligt.

biogas tanke nordfyn
nordfyn biogas tank

Isolering er en tillidssag for fagfolk

Tankenes udformning og højde-/breddeforhold minimerer overfladen, der samtidig isoleres omhyggeligt af vores specialiserede fagfolk. Det resulterer i et mindre energibehov til opvarmning af tanken, som har stor betydning for et moderne biogasanlæg, der ikke har overskydende spildvarme, men i stedet sælger al den producerede energi.

Vi optimerer til stadighed processen og dokumenterer arbejdsmetoden via termografi.

Tankene beklædes med trapez- eller sinusbeklædningsplader i valgfri standardfarve.

Stor kapacitet til store projekter

I 2019 byggede Assentoft 9 tanke à 9500 m3 og en lang række mindre reaktortanke. Vi har mulighed for at skalere produktionen og følge ønsker om hurtig leverance af mange tanke. Med fleksibel produktion, stabile partnere og et effektivt byggesystem overholdes deadline – også på store leverancer med en kort tidshorisont.

Vi rejser gerne langt - du ringer bare

I Sydafrika har Assentoft opført 7 boltede tanke til et nyt biogasanlæg.  Alle dele er leveret fra Danmark og tankene blev bygget indenfor tidsrammen med supervisor fra Assentoft og vores velanskrevne og rutinerede byggesjak.

Certificeret produktion - hvad ellers?

En komplet statisk beregning af tanken, inkl. omrørerlaster og komponenter produceret i henhold til EN1090 er en naturlig del af leverancen fra Assentoft Silo.

Størrelsesskema

Hydraulisk ventil for biogas – så undgår du metanudslip

Vi oplever et markant øget fokus på reduktion af metanudslip, og har derfor udviklet en hydraulisk ventil – helt uden mekaniske dele, fjedre m.v.

Vores erfaring er, at mekaniske ventiler bliver utætte med tiden. Det problem undgår du med en hydraulisk ventil, som forhindrer løbende metanudslip fra tanken og samtidig sikrer mod kollaps ved over- eller undertryk udover det normale tryk.

Ventilen er testet og certificeret at Teknologisk Institut.