Rensningsanlæg - alt er kundetilpasset

Vi har stor erfaring med at bygge biogastanke og de senere år har vi udarbejdet projekter med rådne- og slamtanke på rensningsanlæg. Dine fordele ved at vælge os som leverandør er, at vi udvikler på basis af mange års know-how inden for lignende projekter.

Vores projektleder er med hele vejen fra tilbudsgivning til projektafslutning og siloer, tanke, stålkonstruktioner m.fl. beregnes i standardprogrammer efter Eurocodes normer. Alt hvad du får produceret hos os, er efter gældende DS/EN 1090.

Vi yder naturligvis også sparring på kundetilpassede løsninger og leverer 3D tegninger fra programmet Inventor i opstarten samt i den afklarende fase efter ordreafgivelse.

Projekterne afleveres med dokumentation i form af projekttegninger, certifikater for stål, statiske beregninger, manualer, CE mærkning etc.

Flemming Olsen

Ring til projektchef

Flemming Olsen – tlf. 8795 1552
fo@assentoftsilo.dk

– og få et uforpligtende besøg og tilbud!

renseanlæg skagen

Skagen Renseanlæg

- blandt de mest avancerede i Danmark

Den dobbelte slamtank er konstrueret sådan, at begge tanke har samme gaszone. Der er monteret en center-omrører i den dobbelte slamtank og propelomrører i den yderste ring. Propelomrøreren kan tages op igennem taget. Tankene er udført i galvaniseret stål og beregnet for termofil drift – temperatur op til 58°C. Tankene er isolerede og beklædt med trapezplade. Tankene er konstrueret sådan, at man på en nem måde kan få omrøreren ud af tanken.

Skagen Renseanlæg er et meget stort rensningsanlæg med kapacitet til at behandle spildevand fra 194.000 personækvivalenter (én personækvivalent er den mængde spildevand, en gennemsnitlig voksen person bidrager med pr. dag). Skagen Renseanlæg er et MBNDK renseanlæg. Det vil sige, at anlægget hører til blandt de mest avancerede danske renseanlæg.

MBNDK står for mekanisk (M), biologisk (B), Nitrificering (N), Denitrifikation (D) og kemisk (K).

Projekteret, fremstillet og monteret I 2018

Tanke
Størrelse
1 stk. 2895 m3
Rådnetank
17,01 m diam. x 14,62 m tankhøjde
1 stk. 2895 m3
Slamtank - inderst
8,50 m diam. x 10,15 m cylinderhøjde
1 stk. 2895 m3
Slamtank - yderst
13,14 m diam. x 11,10 m tankhøjde

Projektledelse forpligter

Fordelen ved at vælge Assentoft Silo som leverandør er bl.a. at du får din egen projektleder, der hele tiden er på forkant med processen og får arbejdet til at forløbe som planlagt. Vi vil fx ved store kranløft udfærdige en jobbeskrivelse samt en risikovurdering som sikrer, at der er taget hensyn til alle nødvendige forholdsregler.

Vi lægger også vægt på, at der udarbejdes en kontrakt, der er tydelig mht. vores og dine forpligtelser, og vi vil altid gøre vores bedste for at samarbejdet med evt. andre leverandører fungerer optimalt.

renseanlæg skagen

Hydraulisk ventil for biogas reducerer metanudslip

Vi oplever et markant øget fokus på at reducere metanudslip og har derfor udviklet en hydraulisk ventil uden mekaniske dele, fjedre m.v.

Vores erfaring er, at de mekaniske ventiler bliver utætte med tiden. En hydraulisk sikkerhedsventil hindrer løbende metanudslip, samtidig med at tanken er sikret mod kollaps ved over- eller undertryk udover det normale tryk.

Størrelsesskema