Øvrige industrier – siloer til alverdens formål

Assentoft har stor erfaring med siloer for opbevaring af en lang række forskellige produkter til en bred vifte af industrier: Sand og stenmateriale til byggeindustrien, filterstøv fra kraftværker og cementproduktion, kød- og benmel fra genvindingsindustrien, plastgranulat, klid til foderproduktion og en lang række andre bulkvarer.

Ved en evt. forespørgsel på et opbevaringsbehov søger vi hurtigt at afklare, om opgaven passer til vores kompetencer og erfaringer, og hvordan vi kan arbejde videre med en løsning.

Assentoft Silo
Anders Damgaard
Ring til adm. direktør

Anders Damgaard – tlf. 8795 1571
adn@assentoftsilo.dk

– og få et uforpligtende besøg og tilbud!

Ring til projektingeiør

Peter Møller -tlf. 8795 1555
pm@assentoftsilo.dk

– og få et uforpligtende besøg og tilbud!

helsvejstENH2020

Boltede eller svejste siloer. Galvaniseret, coatet eller i rustfrit materiale

En boltet silo giver store fordele og en række frihedsgrader: Det er muligt at montere en stor silo på kort tid. Siloen kommer som et samlesæt og bygges af erfarne montører med professionelt og godkendt udstyr. Afhængig af mediet, der skal opbevares, er det muligt at vælge galvaniseret stål, som er en meget holdbar og prismæssigt overkommelig løsning, og ved eksempelvis syreholdigt indhold kan der vælges rustfri eller coatet materiale.

Svejste siloer fra ca. 12 m3 og op til ca. 250 m3 udføres på vores søstervirksomhed, Åbybro Maskinfabrik, der fungerer som en integreret del af Assentoft Silo. Svejste siloer udføres i sort stål, der coates efter den relevante applikation til den aftalte korrosions-klasse.

Fælles for vores svejste og boltede siloløsninger er hurtig montagetid og et absolut minimum af varmt arbejde og coating på montagepladsen.

Forskellige tømmesystemer

At fylde en silo er let – at tømme en silo kan være svært.

Assentoft Silo tilbyder en lang række forskellige tømmesystemer, nogle af dem af egen produktion, andre indkøbt ved underleverandører, og sammen med kunden arbejder vi målrettet på at finde det rigtige udtag til bulkvaren for at få en driftsikker løsning til den rigtige pris. Alle vores siloer er i øvrigt runde, hvilket er et godt skridt på vejen for at sikre en effektiv tømning.

Kegle

Løber materialet forholdsvist let, er en kegle den mest simple og en billig løsning.  Keglen kan udføres i forskellige grader af hensyn til flowet i siloen.  Vi udstyrer ofte keglen med fluidisering, pads eller paneler, hvor der tilsættes en mindre mængde tørret luft, der giver materialet flydende egenskaber og letter tømningen.

Vibrationsbund

Nogle former for materialer egner sig godt til en vibrationsbund. Siloen udstyres med en kegle, der på de inderste ca. 40% af diameteren udstyres med en vibrationsbund. Ved tømningen sættes vibrationsbunden i svingninger, og materialet ”rystes” ud af siloen.

rystebund

Mekanisk eller hydraulisk udmader

En mekanisk eller hydraulisk udmader kan være en meget effektiv tømmeløsning, enten til kontinuerlig tømning, hvor der sikres et ”først ind/først ud” flow eller blot for at sikre resttømning i en fladbundet silo.

Morillon
Assentoft Silo Jyllandstur

Gliderammeudtag

På en Assentoft glideramme skubber/trækker en hydraulikcylinder en oval ramme over siloens flade bund. I centrum af siloen ligger en kraftig snegl, der trækker materialet ud af siloen. Udtaget er særligt velegnet til indhold, der let bygger bro, som eksempelvis biomasse, kød- og benmel m.v.

1090 certifikat

EN normer

Assentoft Silo er certificeret efter gældende EN 1090-2 og siloerne udføres med dokumentation herefter. Den enkelte silo beregnes efter gældende vindhastighed, terrænkategori, snelast m.v. hvor siloen skal placeres, ligesom der tages højde for siloens udformning, vægtfylde og egenskaber af mediet, der skal opbevares i siloen.

Atex

Er der risiko for eksplosion i siloen leverer Assentoft gerne et silosystem med eksplosionsaflastning. Ud fra den relevante KST værdi, P.-min og P-max, designer Assentoft siloen til at modstå et bestemt tryk og indsætter det nødvendige eksplosionsaflastningsareal. Sker der en støveksplosion i siloen, vil eksplosionsaflastningerne briste, uden yderligere skade på silo eller øvrigt anlæg.

Der leveres dokumentation af silo og eksplosionsaflastningen som en del af vores leverance.

egenprod

Egen produktion af komponenter

Assentoft Silo har egen produktion af svejste komponenter til vores tanke. Det sikrer høj leveringssikkerhed og høj ensartet kvalitet fra vores EN 1090 certificerede værksted. Øvrige komponenter kommer fra vores faste, danske underleverandører, og alle komponenter samles på lageret i Assentoft, hvorfra vi sikrer, at montageholdet på byggepladsen modtager de rigtige komponenter til rette tid.

Vi er med på byggepladsen fra start til slut

Assentoft følger projektet tæt og deltager gerne i projekteringsfasen, så siloen udformes præcist efter krav og ønsker, der stilles af bygherre. Projektlederen følger den løbende produktion fra indkøb til færdige komponenter. Assentoft stiller med supervisorfunktion og dygtige montører, og det er naturligt for os at indgå i planlægnings- og sikkerhedsarbejdet ved større og mindre byggerier i offentligt og privat regi.

vi er med på byggepladsen

Kapacitet til at levere store projekter

Assentoft har kapacitet til at gennemføre store projekter – også i udlandet, hvor vi opfører en stor del af vores siloer.

sprinklertank

Opfylder brandkrav

Overrisling af silo i tilfælde af brand. Brandkrav fra myndighederne kan medføre, at en silo skal udstyres med stigrør og dyser, således at brandvæsnet kan køle siloen, såfremt der udbryder brand i nærliggende bygninger. Assentoft Silo er leveringsdygtig af det korrekte udstyr.

as0056

Plastindustrien

Assentoft har leveret siloer for opbevaring af store mængder plastgranualt. Siloen er udstyret med rustfri bund og pneumatisk tømmesystem udviklet af Assentoft.

Løser kondensudfordringer

Kondens i en silo kan være et problem, særligt hvis varmt, fugtigt materiale fyldes i siloen. Såfremt bulk-varen tilføres fugt fra kondensation, kan det give udfordring ved tømning eller evt. skade materialet og igen give udfordringer videre i processen. Problemet kan modvirkes ved at isolere siloen og evt. tilføre varme ved eksempelvis el-tracing af silosvøbet.