Gastæt kernemajssilo

Et gastæt siloanlæg gør det muligt at opbevare og håndtere større mængder fugtigt kernemajs både rationelt og økonomisk. I tider med stigende kornpriser er de ekstra FE fra majsdyrkning tilsvarende ekstra værdifulde – og et oplagt sted at øge dækningsbidraget.

Majsen udvikler som bekendt kraftig syre under ensilering, derfor er vores majssilo fremstillet af rustfrit stål eller glasemaljerede plader, som egner sig til fugtige materialer med lav ph-værdi.

Du kan med fordel investere i en gastæt kernemajssilo, hvis du

  • nu opbevarer majs på en mindre hensigtsmæssig måde
  • fordelagtigt kan dyrke eller købe majs
  • har / vil etablere vådfodring

Udnyt Assentoft Silos erfaring med opbevaring, transport og formaling af kernemajs!

majssilo
John Serup

Ring til salg og leder af landbrugsafdelingen

John Serup -tlf. 8795 1562
js@assentoftsilo.dk

– og få et uforpligtende besøg og tilbud!

Fejesnegl til majssilo

Til majssiloer med diameter over ø7,73 m og op til ø15,48 m leveres fejesnegl for sluttømning. Aksler og snegl er udført i rustfrie materialer, og sneglens takkede udformning sikrer gode tømmeegenskaber.
Af hensyn til det store vandindhold i majsen er motoren placeret udenfor siloen, og gearet trækkes via en aksel. Fra centrum af siloen tømmes siloen med en ø180 mm snegl til formalingsenheden.

Billede 205
Billede 211

Majssilo med keglebund

Op til ø7,73 m leveres majssiloen med rustfri keglebund – med høj tømmesikkerhed og et minimum af mekaniske dele i siloen.
I midten af siloen støbes en 50°stejl, rustfri kegle ned i fundamentet. Et ø200 mm sneglerør med ø180 mm rustfri snegl går fra bunden af keglen ud gennem fundamentet og videre til mølleri-delen.
Når siloen er bygget, efterstøbes den yderste ca. 1500 mm mod silovæggen med en betonkegle med en hældning på ca. 45°.
Keglens udformning sikrer fuldstændig tømning af siloen.

Assentoft lungesystem

Den fugtige kernemajs reagerer kraftigt med ilt, hvorfor der monteres en separat luftlunge til at kompensere for det nødvendige luftindtag og -udtag.
Når siloen er fyldt efter høst, vil fermenteringen betyde, at lungen er kraftigt udspilet i ca. 3 uger. Over vinteren er der færre udsving og lungen er næsten tom, mens den i løbet af foråret og sommeren vil kompensere for det over-/undertryk, som sol, regn og temperaturudsving skaber i siloen.

Luftregulatoren modtager CO2 luft fra siloen ved overtryk, og videre ind i lungen. Modsat (ind i siloen) ved undertryk. Regulatoren virker også som trykventil for overtryk i luftlunge.
Luftlungen monteres bedst indendørs i lade, loft over stald eller lign. Et luftrør fra toppen af siloen sikrer forbindelsen mellem silo og luftlunge.

Vådformaling

Det er optimalt at anvende vådformaling til gastæt opbevaret kernemajs. De fugtige kerner formales umiddelbart efter siloudtag i en vådformalingsmølle. Systemet er en integreret del af vådfodringsanlægget og kan bygges på flere forskellige fabrikater af fodersystemer.