Persondatapolitik for Assentoft Silo A/S

Introduktion

For at kunne levere vore produkter og serviceydelser er der personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du naturligvis velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige:

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig

Anders Damgård, adn@assentoftsilo.dk

Dataansvarlig

Assentoft Silo A/S, Silovej 1, Assentoft, 8960 Randers SØ (CVR – 6717 1411) 

VORES BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler personoplysninger, som du har udleveret til os i forbindelse med din tilknytning til Assentoft Silo A/S – som eksempelvis kunde, leverandør, samarbejdspartner, bestyrelsesmedlem, jobansøger eller medarbejder.

Vi behandler disse personoplysninger for at kunne leve op til vores evt. kontraktlige forpligtelser overfor dig samt vores forpligtelser i forbindelse med gældende lovgivning.

De personlige data, vi indsamler og behandler, kan generelt inddeles i følgende kategorier:

 • Kontaktoplysninger, f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse, titel, arbejdssted
 • Brugeroplysninger (tekniske data herunder IP-adresser) om brug og visning i forbindelse med dine besøg på vores websted
 • Transaktionsoplysninger, herunder bankoplysninger, når du køber varer eller serviceydelser hos os
 • Ansøgningsoplysninger, herunder dit CV, hvis du søger job hos Assentoft Silo A/S. Du modtager separate oplysninger vedr. behandling af personlige data i den henseende, når du indsender din ansøgning.

Vi behandler dine personlige data til et eller flere af følgende formål:

 • At levere produkter, serviceydelser og oplysninger til dig – og som du har anmodet os om
 • At administrere vores forretningsmæssige forhold og forhandle eller gennemføre aftaler
 • At yde generel kundeservice og –support
 • At opnå kundeindsigt og viden om, hvordan vores forskellige serviceydelser – herunder websted og
 • Produkter – bruges, og at foretage evaluering og forbedring heraf
 • At kommunikere med dig om forskellige emner
 • At overholde gældende lovgivning.
 

COOKIES

Vi bruger cookies på vores websted. Du kan læse mere om brugen af cookies på vores websted. Formålene med behandling af data, der indsamles ved brug af cookies, er følgende:

 • At drive, forbedre og optimere ydeevnen og brugeroplevelsen på webstedet
 • Statistik

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer vi dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven. Ofte opbevarer vi kundeoplysninger længere af hensyn til at kunne servicere bestående anlæg hos kunden.

Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du flere rettigheder:

 • Retten til at modtage oplysning om, hvordan vi behandler dine personoplysninger (vi har oplysningspligt).

 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.

 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.

 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.

 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.

 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.

 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).
  Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondata-ansvarlige.

  Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig megen teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger, der findes som sikkerhedskopier).

  Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi dette gratis, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.

  Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet.

Oplysninger, som vi videregiver

Videregivelse af personlige oplysninger til virksomheder, offentlige myndigheder og enkeltpersoner uden for Assentoft Silo A/S begrænses til et minimum og foretages kun ved sikring af en passende grad af databeskyttelse.

Vi videregiver eller stiller personlige data til rådighed for modtagere i følgende tilfælde:

 • Modtagere, der udfører serviceydelser på vores vegne, herunder f.eks. hosted exchange, cloud computing, IT-support, lønadministration eller anden databehandling. Sådanne modtagere har kun tilladelse til at behandle de personlige data i overensstemmelse med vores instrukser, og forholdet reguleres af en skriftlig databehandleraftale
 • Med henblik på at etablere, håndhæve eller forsvare vores juridiske rettigheder
 • Hvis du har givet forudgående samtykke til videregivelsen af personlige data til en modtager
 • I tilfælde af eventuelle fusioner, salg, joint ventures, tildeling, overdragelse eller anden
 • disposition over alle eller dele af Assentoft Silo A/S’ aktiver eller aktier
 • I overensstemmelse med vores cookie-politik.

Informationssikkerhed

Som beskyttelse mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer, har vi implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt:

 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger – der gives kun adgang, hvor det er nødvendigt.
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af
 • Assentoft Silo A/S.
 • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med
 • adgang til informationssystemer.
 • Gennemførelse af ovenstående risikovurdering og dokumentation af alle systemer, der behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen i Assentoft Silo A/S.

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Vi overholder også flere selvregulerende sikkerhedspolitikker. Hvis vi modtager formelle skriftlige klager, vil vi kontakte afsenderen for at følge op på klagen. Vi vil samarbejde med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

Ændringer

Vores persondatapolitik kan ændres fra tid til anden, f.eks. som følge af ændringer i gældende lovgivning. Eventuelle ændringer af denne persondatapolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi informere dig.

Version Note Dato Redigeret af
V1.0
Persondatapolitik
24. maj 2018
Anna Kaiser