Service

Det er en meget vigtig opgave for os, at leve op til dine forventninger vedr. servicering af dit anlæg. Vore servicemedarbejdere har mange års erfaring – og kan rådgive og vejlede om præcis dine problemstillinger. Gælder det renovering, tilpasning, fornyelse eller andet, er vi altid parat med kvalificeret sparring.

Vi anbefaler, at siloanlægget serviceres en gang årligt af vore erfarne montører. Ved besøget trykprøves anlægget (nederste del af svøb, bundfuge, tag og tagknæk, adgangsluger samt gastætte samlinger på opluk, snegle m.v.). Trykventiler efterses og renses.

Du kan også udvide aftalen med eftersyn af transportanlæg og maleblandeanlæg. 

Ring eller skriv til service- og montageleder:

Troels tornbjerg

Service- og montageleder

Avatar

Afventer

Service- og montageleder

Med en standard serviceaftale er du godt dækket ind

Når du tegner en standard serviceaftale kommer du med i en ordning, der sikrer dig bedst muligt med den mest rentable servicering af dit anlæg. Vi samler servicebesøgene i et bestemt område – og må arbejdet standses pga. vejret, kommer vi igen en anden dag – naturligvis uden omkostninger for dig.
Forudsætningen er at anlægget anvendes og betjenes i henhold til gældende brugsvejledning.

Hent din tilmelding til standard service her

Ønsker du en udvidet servicegaranti?

Du har også mulighed for at tegne en serviceaftale med udvidet tæthedsgaranti. Vi kan tilbyde en aftale, der omfatter 3 års garanti på alle nye siloer + forlængelse op til 10 år. Garantien omfatter – på arbejde udført af os – alle fuger, bundfugen og samlinger på snegle frem til gastæt opluk. Garantien forlænges op til 10 år, når der tegnes en årlig serviceaftale på siloanlægget. Servicearbejdet udføres i efteråret eller foråret med start senest 1½ år efter levering.

Priser med rabat

Har du tegnet en serviceaftale giver vi 10% rabat på trykprøvninger og 10% på reservedele, der anvendes ved et servicebesøg.

Telefonservice får du med i prisen

Hvis du tegner en serviceaftale, har du også mulighed for at ringe til os – uden weekend- og ferietillæg – når fabrikken er lukket.
VAGTTELEFON nr. 29 99 44 66

Hvad kan du forvente at garantien omfatter?

Bliver siloen utæt i tæthedsgaranti-perioden, udbedrer vi fejlen og alle materialer (fugemasse, primer og hjælpematerialer hertil) samt arbejdsløn leveres uden beregning. Evt. almindelige sliddele faktureres særskilt til dagspris -10% rabat.

Hjælp til selvhjælp

 – se vores instruktionsvideoer:

Afmontering af mandeluge

Manuel opkald til fyldning af silo

Kontrol af over-/undertryksventil

Kontrol af toplugepakning

Resttømning af silo med Assentoft fejesnegl

Resttømning af silo